divendres, 15 de juliol de 2022

Conclusions del Fòrum d’Entitats 2022


Document on s’expressen les conclusions del debat que han dut a terme persones, col·lectius i entitats representades en el Fòrum celebrat el dia 30 d’abril del 2022 a Balsareny
 
La vitalitat d’una comunitat s’expressa fonamentalment a través de les iniciatives que emprenen els seus habitants de manera espontània i voluntària, agrupant-se i desenvolupant activitats esportives, culturals, socials, comercials i filantròpiques.
 
Aquesta comunitat en el seu conjunt, i els seus representants electes, les han de reconèixer i valorar per la seva tasca altruista, tot facilitant-ne el desenvolupament.
 
A Balsareny, les agrupacions representades en el fòrum hem expressat la nostra voluntat de continuar treballant per tirar endavant els nostres projectes, amb il·lusió i ganes de renovar-nos i adaptar-nos als nous temps.
 
Totes les entitats, grups d’acció i col·lectius tenim la voluntat de crear sinergies i servir-nos-en per millorar la comunicació, la coordinació entre nosaltres i el treball en xarxa, que ens permetin avançar en l’optimització de recursos, la cooperació i el suport entre entitats, i la defensa col·lectiva de les nostres reivindicacions. Per tant, engeguem un procés, a través d’un grup de treball, per a trobar mecanismes àgils i efectius perquè això sigui possible.
 
Ens proposem, també, promoure un diàleg intergeneracional per millorar la incorporació dels joves a les nostres entitats. Fer autocrítica, posar en valor les seves aportacions i fer confiança a noves mirades, perquè representen la renovació necessària. En aquesta línia, donem el nostre suport i valorem la feina d’aquelles entitats que treballen amb adolescents i joves preparant-los per a l’activisme social. Quan aquestes entitats falten, és més fàcil perdre les noves generacions pel camí.
 
Veiem igualment necessari reforçar la coordinació amb aquells agents socials i educatius amb els quals compartim projecte de poble.
 
Finalment, totes les entitats volem aconseguir instruments útils que facilitin les nostres activitats. Necessitem locals i espais, d’ús propi o compartit, per a dur a terme els nostres projectes i tasques.
 
Estem convençuts que una administració local que faciliti la vida associativa i l’organització de grups actius pot ajudar moltíssim a aconseguir aquests propòsits.
Malauradament, en aquests moments percebem en el nostre consistori una actitud que més aviat ho dificulta. Des d’una excessiva i, al nostre entendre, absurda normativització de les relacions amb els col·lectius i entitats, passant per un desinterès cap a les activitats que alguns col·lectius duen a terme, fins a una falta d’interlocució planera i fàcil.
 
Sense pretendre evitar les necessàries discrepàncies i visions diferents, voldríem tenir l’Ajuntament al costat i sentir-lo amic, proper i que ens escolti.
Entenem que hi ha d’haver un ús equilibrat i lògic de la normativa, sempre al servei de la seguretat i la racionalitat, però sense que la rigidesa en l’aplicació de la norma, la seva aparent arbitrarietat o la dilatació dels tempos passin davant de les relacions i la interacció humanes. Un poble no pot ser vist ni gestionat, només, des d’una perspectiva numèrica i burocràtica. Són anhels, emocions, relacions, situacions socioculturals diverses i riques en constant evolució i canvi.
 
Necessitem i desitgem una interlocució fàcil amb l’Ajuntament, en què hi puguem trobar l’acollida habitual que en una societat democràtica petita i propera, com la d’un poble, se sol donar.
 
Creiem que amb la vitalitat associativa, les ganes i la il·lusió que col·lectius i entitats expressem dia a dia, Balsareny, com moltes comunitats semblants, dona garanties per a una vida rica socioculturalment i esportiva. Només cal deixar-les fer i garantir-ne la viabilitat, tot evitant dificultats innecessàries. En molts casos, a més, si es poden facilitar eines com ara espais, locals i recursos econòmics o materials, aconseguirem que el poble no sigui només un espai de residència amb elements d’oci, sinó una comunitat, un nucli humà amb riquesa cultural i social.
  
Les entitats,
 
Balsareny, 11 de maig del 2022
 
 
Aquest document sintetitza les conclusions a les que va arribar el Fòrum d’Entitats celebrat el dia 30 d’abril de 2020 amb la participació de les següents entitats, col·lectius i comissions de treball:
Centre Excursionista de Balsareny, Comissió Pere Casaldàliga, Peta Fluix, Bastoners de Balsareny, Els que Més+Sonen, Campaners, Comissió de la Festa dels Traginers,  Unió Ciclista Alt Llobregat, Centre Instructiu i Recreatiu, La Garsa, Astroamics, Unió Esportiva Balsareny, Associació Comissió de Reis de Balsareny, Cercle Cultural de Balsareny, Sarment, Agrupament Escolta i Guia Guillem de Balsareny, Geganters de Balsareny, Cercle Artístic de Balsareny, Associació de Botiguers i Comerciants de Balsareny, Pastorets de Balsareny, Mans Unides, comissió Memòria Balsareny, comissió Voluntariat, comissió Medi Ambient.
 
En el moment d’aquesta publicació i lliurament, ja hi han manifestat explícitament  la seva adhesió  les següents agrupacions: 
Comissió Pere Casaldàliga, Peta Fluix, Bastoners de Balsareny, Centre Instructiu i Recreatiu, La Garsa, Unió Esportiva Balsareny, Associació Comissió de Reis de Balsareny, Cercle Cultural de Balsareny, Sarment, Agrupament Escolta i Guia Guillem de Balsareny, Geganters de Balsareny, Pastorets de Balsareny,  Comissió Memòria Balsareny, Comissió Voluntariat, Comissió Medi Ambient.

Volem acabar afegint que si alguna no s’hi troba representada, sempre té la possibilitat d’afegir-s’hi.

Fòrum d'Entitats 2022

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Per publicar el teu comentari és imprescindible que vagi signat amb nom i cognom(s) i població de residència. Moltes gràcies.