divendres, 12 de maig del 2023

Eleccions Municipals 2023. Enquesta a les candidatures

 


     Eleccions municipals. Balsareny 2023

Enquesta a les candidatures 
(per ordre de recepció de les respostes)

 
Esquerra Republicana de Catalunya. Acord Municipal (ERC-AM)
 
1.- Quina és la vostra candidatura?
 
1-Isidre Viu i Payerols
2-Vanessa Martinez i Crespo
3-Josep Ma Soler i Camps
4-Cristina Díaz i Casado
5-Albert Sánchez i Muñoz
6-Ma Àngels Rovira i Rodríguez
7-Francesc Òrrit i Egea
8-Anna Salmerón i Serra
9-Ramon Quiñonero i Romero
10-Neus Orriols i Alsina
11-Víctor Estruel i García
S1-Anna Soldevila i Picado
S2-Joaquim Abadal i Mauri
S3-Fina Castanyé i Font
S4-Ramon Duocastella i Viladrich
S5-Rosa García i Alias
S6-Francesc Soldevila i Munné
 
2.- Com definiu la vostra candidatura i el vostre projecte en general?
 
La nostra candidatura combina l'experiència amb la il·lusió. Volem engegar un projecte proper, on l'eix central són les persones: el jovent, la gent gran, l’escola, les entitats...
 
Per dur-lo a terme caldrà treballar de forma coordinada en tots els àmbits municipals, des de l’urbanisme fins a la salut, passant per totes les àrees de govern.
 
Dedicarem especial atenció a la neteja, la seguretat, i la relació entre l'ajuntament i els ciutadans. Volem impulsar un ajuntament per a tothom, que escolti la ciutadania i actuï en conseqüència.
 
3.- Quines són, resumidament, les vostres propostes d’actuació sobre cada àrea de govern: governació, sanitat, cultura, ensenyament, joventut, medi ambient, urbanisme, esports...?
 
Governació: Transparència i participació. La relació entre l'administració i el ciutadà és bàsica, per tant millorarem aquest aspecte, fent-lo més àgil i fluid.
 
Salut Pública: Promourem hàbits saludables (activitat física, alimentació, benestar emocional,...). Estudiarem la forma d’adequar les instal·lacions del nostre consultori, així com d’arribar a acords amb el departament de Salut de la Generalitat per les hores
d'atenció mèdica.
 
Joventut: Tenim moltes ganes de dissenyar espais i intervencions sota la perspectiva de participació dels joves del nostre municipi. Volem oferir els recursos necessaris per potenciar: la cultura, l’esport i el lleure dels joves.
 
Educació: Establirem una col·laboració amb la direcció del nostre Institut-Escola i posarem en disposició les eines necessàries per tal que el centre gaudeixi d’un espai confortable, funcional i accessible, dissenyat per cobrir les necessitats sorgides arran de l’ampliació del centre.
 
Medi ambient: Vetllarem per la neteja del poble, treballarem per crear nous espais naturals i tindrem cura de l’anella verda del municipi. Crearem programes de preservació i control de la salut animal, vetllant especialment per les colònies de gats, i controlant les poblacions de coloms, rates i mosquits tigre.
 
Urbanisme: Estudiarem possibles solucions per abordar el problema de falta d’habitatge en el nostre municipi. Engegarem un projecte per tal d'eliminar paulatinament les barreres arquitectòniques.
 
Esports: Escoltarem les necessitats dels nostres clubs esportius i els farem costat en tot el que estigui al nostre abast. Posarem èmfasi en la creació d’un club social pel futbol, l’adequació dels vestuaris i lavabos del pavelló, i la millora de la neteja i el manteniment de les instal·lacions.
 
Gent Gran: Crearem un espai d’ajuda i suport per encarar gestions de caire burocràtic, i donarem suport a les necessitats bàsiques. 

Cultura: Promourem i donarem valor a tot el teixit associatiu de Balsareny i hi establirem una bona entesa. Adaptarem la biblioteca a les necessitats actuals i la potenciarem com a lloc d'estudi, d'aprenentatge i promoció de la lectura i la cultura.
 
4.- En cas que no surti cap grup amb majoria absoluta, amb quin dels altres grups us sentiríeu més còmodes per pactar un equip de govern?
 
Sempre ens decantaríem per aquella proposta que s’apropés més al nostre projecte: les polítiques d’igualtat i respecte cap a les persones, la cultura, la comunitat i l’entorn sostenible i verd.
 
5.- Per què us hem de votar a vosaltres? Quin és el vostre factor diferencial respecte a les altres candidatures?
 
El nostre factor diferencial és l’escolta activa. Som una formació que volem sentir la veu del poble per tal d’oferir un govern ajustat a les necessitats del veïnatge.
 
La nostra és una candidatura amb experiència de govern i en gestió administrativa, però sobretot és una candidatura propera a la gent. Formem la llista un grup de persones il·lusionades, que participem en primera persona del teixit associatiu de Balsareny, amb moltes ganes d’aportar i enriquir amb noves propostes. 

* * * * * * * * * *

 
   Endavant Balsareny
 
1.- Quina és la vostra candidatura? 
 
Som una agrupació d’electors, el que vol dir que no formem part ni tenim suport de cap partit polític. Ens diem Endavant Balsareny i formem part de la llista les següents persones:
 
1.- Glòria Casaldàliga Riera
2.- Oriol Serra Valdés
3.- Jordi Selgas Catalan
4.- Jordi Vilanova Fernández
5.- Selma Egea López
6.- Manel Mingo Vallès
7.- Albert Canudas Salada
8.- Montserrat Calvet Vilaseca
9.- Gemma Ribalta López
10.- Núria Gómez Ribas
11.- Txus Garcia Roca
12.- Fina Canals Camprubí
13.- Albert Cortès Bessa
14.- Montse Estruch Mora

 

2.- Com definiu la vostra candidatura i el vostre projecte en general? 
 
Tal com hem dit a la nostra presentació, “ens emociona pensar que una altra manera de fer política local és possible. Una en què l’empatia, la solidaritat i la participació del poble sigui l’eix cabdal que mogui tot l’engranatge d’aquest projecte. Volem omplir els carrers de vida amb la nostra gent i les nostres entitats. Amb humilitat i el respecte com a segell, treballarem per tornar a creure en Balsareny i el seu potencial”.
 
3.- Quines són, resumidament, les vostres propostes d’actuació sobre cada àrea de govern: governació, sanitat, cultura, ensenyament, joventut, medi ambient, urbanisme, esports...?
 
Des de fa temps estem treballant en tres eixos: el social, el tècnic i el cultural i esportiu. En aquests eixos no només hi participem les persones que estan a la llista, sinó moltes d’altres que han participat en les assemblees que hem anat tenint i s’han volgut involucrar en el treball. En aquest sentit, seguim oberts a rebre a tothom que s’avingui amb el nostre marc ideològic i vulgui participar del projecte. Les principals propostes a dur a terme es detallen a continuació.
 
EIX SOCIAL:
- Fomentarem l’atenció personalitzada i directa a tota la ciutadania per tal de facilitar els tràmits burocràtics amb la creació d’un “Espai Amic”.
- Treballarem conjuntament amb l’institut-escola tant per mantenir les instal·lacions com per donar suport a les activitats que ho necessitin.
- Crearem una Comissió de Salut per tal d’establir un lligam entre tots els agents que treballen per garantir la salut de les persones, I treballarem per elaborar un Pla on es tingui en compte també l’aspecte preventiu, fent salut comunitària.
- Treballarem per tal que el poble tingui una Atenció Primària de Salut digna.
- Potenciarem la figura d’educador social per tal que detecti possibles situacions conflictives, sobretot en grups d’adolescents i joves.
- Promourem la creació de protocols contra l’assetjament en tots els àmbits, i implantarem Punts Liles a les festes i espais lúdics. Reinstaurarem el Consell de Dones com un espai acollidor i segur.
- Treballarem per uns serveis públics de qualitat, des de la gestió municipal i, si cal, mancomunada amb altres municipis.
- Facilitarem a la ciutadania una bústia de suggeriments i queixes.
- Potenciarem un model policial de proximitat i garantint la cobertura de Vigilants Locals.
- Crearem una Comissió amb l’Associació de Botiguers i Comerciants de Balsareny per trobar mesures efectives per potenciar el comerç local, incentivant la creació de nous negocis i instal·lació de noves indústries.
- Potenciarem la creació del banc del temps i impulsarem un projecte intergeneracional per tal que joves i gent gran treballin junts pel benestar i per combatre la solitud.
- Promourem activitats culturals i d’esbarjo, recolzant les iniciatives que ja existeixen i crearem un espai autogestionat pel jovent.
- Donarem suport a la Setmana de la de Joventut i a les iniciatives i activitats proposades pel Consell, promovent més activitats destinades al jovent.
 
EIX TÈCNIC
- Treballarem per fer que els equipaments municipals siguin autosuficients a nivell energètic i promourem  les energies renovables i l’autoconsum amb parcs de plaques solars per a ús particular.
- Crearem una borsa/catàleg d’habitatges buits per a venda i/o lloguer  i promourem el lloguer social per a famílies amb pocs recursos i joves. - Treballarem per a la remodelació de cases velles, així com per fer habitables els blocs a mig construir.
- Crearem més zones verdes i millorarem les ja existents, així com els parcs infantils, i convertirem la plaça de la Mel en un espai més amable.
- Millorarem el servei de neteja municipal, amb contenidors més accessibles i integrats al paisatge urbà.
- Adequarem l’accessibilitat de la via pública i dels equipaments municipals i estudiarem mesures per la pacificació del trànsit en alguns carrers.
- Promourem l’accés peatonal del nucli urbà cap a la zona del riu i la Síquia, així com cap al Castell, i del camí de la via fins als barris de Cal Nosa i Cal Rata.
- Farem els equipaments municipals accessibles a totes les entitats d’una manera àgil i fàcil.
- Treballarem per dotar El Sindicat d’un millor equipament tècnic i per disposar d’un tècnic responsable de sala.
- Treballarem per rehabilitar l’escorxador com a equipament municipal per poder-hi dur a terme activitats culturals i creatives.
- Recuperarem la figura de conserge i responsable de manteniment per a l’institut-escola i llar d’infants.
 
CULTURA I ESPORTS:
- Crearem un Consell d’Entitats Culturals per tal de coordinar la programació d’activitats i l’ús d’espais comuns. Crearem una programació estable de teatre i altres disciplines artístiques per a tots els públics i recuperarem la programació del SonaB. També volem crear activitats regulars lúdico-esportives de caràcter amateur.
- Posarem en valor el potencial turístic del municipi, aprofitant la riquesa natural i cultural que tenim.
- Crearem una zona d’autocaravanes, caravanes i camper i posarem a l’abast de tothom material divulgatiu amb tota la informació dels punts patrimonials, rutes i itineraris verds de Balsareny.
- Treballarem per convertir la Casa Torrents en un Centre Cultural que englobi Biblioteca, Museu del Traginer i antropològic, Centre Internacional de la Pau Pere Casaldàliga, sala d’exposicions d’artistes i creadors locals, i punt d’informació turística. 
- Vetllarem perquè la Festa Major de Balsareny torni a ser una festa estimada, inclusiva i participativa i donarem suport a la Comissió de Traginers. També treballarem per refer els llaços amb la propietat del Castell, per tal de potenciar-lo com a espai d’activitats.
- Promourem la creació de locals socials per a les entitats esportives i treballarem per condicionar i millorar les zones esportives de l’entorn del pavelló i del barri de Cal Nosa, així com les instal·lacions del poliesportiu municipal.
- Crearem un Consell d’Entitats Esportives per la coordinació d’activitats i agenda esportiva.
 
4.- En cas que no surti cap grup amb majoria absoluta, amb quin dels altres grups us sentiríeu més còmodes per pactar un equip de govern?
 
Per a nosaltres l’ideal seria que tots i cadascun dels 11 regidors que siguin escollits pel poble tinguin responsabilitats de govern. Sabem, però, que potser això és difícil, ja que amb alguna formació ja hi ha una qüestió d’ideologia i manera de fer que fa difícil arribar a cap acord.
 
Entenem prioritari que el nostre missatge i programa arribi al poble i que se’l faci seu, de manera que puguem governar i dur a terme els projectes que pensem que calen a Balsareny.
 
Si es donés el cas, pactarem amb aquells grups que tinguin afinitats programàtiques amb les nostres i amb els quals, pel seu tarannà, sigui fàcil un diàleg i entesa.
 
5.- Per què us hem de votar a vosaltres? Quin és el vostre factor diferencial respecte a les altres candidatures?
 
Creiem que el fet de ser agrupació d’electors reflecteix que l'únic interès polític que tenim és servir al poble i cap de nosaltres té interès per fer carrera política. Això també ens fa sentir més lliures a l’hora de treballar davant les altres administracions públiques (com Consell Comarcal, Diputació, Generalitat, Govern d’Espanya...), ja que no ens deurem a cap tipus d’obediència o disciplina política.
 
Us demanem el vostre vot perquè som persones de Balsareny que ens estimem el poble, que hi tenim un vincle emocional i que participem activament en diferents entitats. Per això apostem per un Ajuntament que sigui la casa del poble, on tothom se senti escoltat, acollit i atès, i on farem un esforç per reduir la burocràcia i la bretxa digital que sobretot pateix la gent gran.

* * * * * * * * * *

 
    Partido Popular (PP)
 
1.- Quina és la vostra candidatura? 
 
Lidero una llista contrastada amb professionals de gran solvència, talent, experiència, impuls i energia, que convergeix des de diferents llocs i espais per la motivació que els fa treballar per Balsareny.
 
2.- Com definiu la vostra candidatura i el vostre projecte en general? 
 
Més que un projecte, nosaltres ho veiem com un pla de desenvolupament. Tenim plena confiança que Balsareny té un potencial increïble que no ha estat aprofitat. Tant a nivell humà com per les seves condicions geogràfiques, climatològiques, històriques o culturals, Balsareny es pot convertir en una localitat de referència tant en agricultura com en ramaderia, o en cultura, art i esport. I nosaltres, si els veïns confien en la nostra candidatura, liderarem aquest desenvolupament.
 
3.- Quines són, resumidament, les vostres propostes d’actuació sobre cada àrea de govern: governació, sanitat, cultura, ensenyament, joventut, medi ambient, urbanisme, esports...?
 
Un govern municipal ha de ser proper al dia a dia dels ciutadans i no es pot quedar aliè a les seves preocupacions. Nosaltres volem governar per a tots els habitants independentment de qui votin a les autonòmiques o a les generals, bàsicament perquè vendre fum amb promeses de quimeres que es decideixen a Barcelona o a Madrid només té un nom i és "Enganyar la gent". A nivell de sanitat tenim un pla amb diverses mesures, entre elles ampliar els horaris i serveis del nostre centre de salut i de la farmàcia del municipi, amb qui ja hem arribat a un principi d'acord que queda pendent de concretització.
 
A nivell cultural cal ressaltar l'herència cultural de la nostra localitat i promocionar la marca Balsareny amb una bateria de mesures que començarem a fer des del primer dia del nostre mandat.
 
A nivell educatiu, hem de posar en valor la qualitat dels establiments educatius del nostre municipi i la gran qualitat educativa i humana del seu personal, però hem d'enriquir el pla educatiu, sobretot amb classes d'idiomes per preparar els nostres infants i joves. Uns joves per als quals hem de crear espais lúdics de qualitat i orientats a formar la seva personalitat i preparar-los per al futur tant intel·lectualment com físicament, fent-los partícips del desenvolupament de la nostra localitat amb tallers d'activitats multidisciplinàries.
 
Mediambientalment, el nostre municipi es pot considerar privilegiat i desafortunat alhora. Privilegiat per les condicions amb què la natura ens ha agraciat, envoltats d'un paisatge envejable amb un riu, muntanyes, i una vegetació rica i variada, però fins ara hem estat desafortunats perquè no s'ha sabut aprofitar aquesta condició ni energèticament ni turísticament i nosaltres canviarem aquesta situació condicionant i promocionant rutes turístiques de diferents modalitats pel municipi i els voltants i també presentant un projecte de biomassa per aprofitar una matèria primera que ha passat desapercebuda fins ara.
 
A nivell urbanístic més del mateix; un patrimoni històricament ric que ni transcendeix ni es promociona. I alhora comptem amb un parc d'habitatges que han de ser rehabilitats i que estudiarem la seva casuística de manera individual.
 
A nivell d'esports és obvi que un dels despropòsits del govern municipal és no aprofitar l'estadi de futbol que ha absorbit una inversió colossal per a un petit municipi com el nostre. Volem que el nostre municipi sigui una referència a organitzar tornejos de categories inferiors de diverses disciplines esportives, sent això un autèntic trampolí per promocionar turísticament la marca Balsareny.
 
I per acabar la meva resposta he constatat que no han citat en la seva pregunta ni la gent gran, ni els pagesos, ni els autònoms ni els aturats. Sent breu, els dic que nosaltres els donem molta importància: Els nostres avis, els nostres pares, la nostra gent gran. Més de 930 pensionistes a Balsareny que tenen dificultat per moure's del municipi, que tenen dificultats en alguns casos fins i tot per accedir als seus domicilis i per fer encàrrecs simples i que nosaltres tenim com a prioritat màxima i per als quals tenim una bateria de mesures per millorar la seva qualitat de vida. Els pagesos, agricultors i ramaders i els autònoms, per als que volem prestar una especial atenció, baixant impostos i ajudant-los a desenvolupar els seus negocis. I els nostres més de 420 desocupats, la situació dels quals ens preocupa profundament i per als que tenim un pla específic per atraure inversió al nostre polígon que ofereixi llocs de treball per a ells. Com els he dit, tenim un pla integral per a la prosperitat de tota la ciutadania de Balsareny, sigui quina sigui la seva ideologia o les seves conviccions polítiques i sabem com fer-ho.
 
4.- En cas que no surti cap grup amb majoria absoluta, amb quin dels altres grups us sentiríeu més còmodes per pactar un equip de govern?
 
Realment no ho hem contemplat. La nostra intenció és convèncer els ciutadans perquè confiïn en el nostre projecte i governar en solitari. Tot i això, i per no deixar la seva pregunta sense resposta, li diré que no donarem suport a una candidatura per afinitat ideològica sinó a aquella que tingui un projecte seriós per als nostres veïns.
 
5.- Per què us hem de votar a vosaltres? Quin és el vostre factor diferencial respecte a les altres candidatures?
 
Per tres raons: Primer, som una candidatura que deixa de banda les sigles i la ideologia política per posar l'experiència del seu equip al servei de Balsareny. Volem protegir el nostre municipi de la política autonòmica i nacional per centrar-nos a Balsareny, volem adoptar el balsarenyisme com a única ideologia política. Segon, no en devem favors, no estem condicionats per exigències d'amics, familiars. Arribem per treballar per i per a tots. I tercer, perquè tenim un pla seriós, sòlid, realista, realitzable i a més sabem com fer-ho. 

* * * * * * * * * *

 
Som i Sentim Balsareny – Compromís Municipal (CM)
 
1. 
Quina és la vostra candidatura?

                    

La llista està formada per: 

  1.- Abel Artigas Garcia
  2.- Jordi Santasusana Vila                                            
  3.- Sònia Hernández Martínez
  4.- Diego Ruiz Rosa
  5.- Sandra Orgaz Calderón
  6.- Gerard Feliu Ribalta
  7. - Maria Piedad Fernández Campos
  8. - Carles Bella Sancho                                
  9. - Montserrat Perarnau Pujol
10. - Ignasi Ortín Llimargas
11. - Maite Fernández
12. - Josep Massana Planas
 
2.- Com definiu la vostra candidatura i el vostre projecte en general?
 
La nostra candidatura esta formada per gent amb un punt comú: que estima i els agrada BALSARENY. Som gent de poble, de diferents edats però molt avinguts, com a grup. Som independents, no volem portar les sigles de cap partit polític. Veureu que uns són més coneguts que d’altres, uns perquè treballen fora i d’altres perquè fa poc que viuen a Balsareny. Aquests darrers han estats els que d’alguna manera  han marcat el nostre projecte i ens han fet veure que Balsareny està millor del que hem sentit a dir. Per això hem mirat d’esbrinar quines millores fan falta al nostre poble.
Estem segurs que tot el que us presentarem ho podrem fer. És a dir, arribar a tothom fent actuacions de gran i petita envergadura.
El nostre projecte es basa en arribar a tothom i a tots els àmbits.
 
3.- Quines són, resumidament, les vostres propostes d’actuació sobre cada àrea de govern: governació, sanitat, cultura, ensenyament, joventut, medi ambient, urbanisme, esports...?
 
Es molt difícil fer un resum del programa que hem elaborat, tots els punts son importants. Aquest es un breu resum:
 
GOVERNACIÓ – TRANSPARÈNCIA
·   El nostre compromís amb els ciutadans, inclou l’obligació de fer públiques determinades informacions i l’obligació d’atendre les peticions que presenti qualsevol persona o entitat que ho requereixi.
·   Farem la gravació dels plens, complint amb els tràmits legals corresponents i que aquests estiguin disponibles a la web de l’Ajuntament.
·   Agilitzar els tràmits dels ciutadans i la seva relació  amb l’administració local.
·   Crear l’ordenança cívica de convivència i via pública especificant els drets i deures,  facilitant les funcions dels Guàrdies Municipals  (sorolls, conductes vandàliques, pintades...), els dotarem  de les eines, recursos i formació necessàries perquè puguin ser més eficients en la seva labor quotidiana, amb més presència i visibilitat al carrer.
·   Estudiar la possibilitat de col·locar càmeres de vigilància  amb la finalitat de donar més seguretat a la ciutadania.
 
COMERÇ – INDÚSTRIA – PROMOCIÓ
·   Ens comprometem a donar visibilitat al nostre municipi perquè sigui atractiu per a nous emprenedors.
·   Comptarem amb els professionals del poble per realitzar el treballs i tasques necessàries del municipi; de manteniment, d’urbanització, d’enjardinament i d’altres.
·   Executarem el projecte d’una zona de descans i espai d’estada per a motor-home, amb els serveis necessaris, atractiu al turisme familiar de curta estada.
·   Recolzar les nostres tradicions i festes.
·   Oferir cursos de formació ocupacional i certificat de professionalitat  per ajudar els joves a desenvolupar habilitats i competències i així  donar resposta a les necessitats de les empreses locals.
 
CULTURA - ENSENYAMENT– PATRIMONI
·   Executarem el projecte de la nova biblioteca a Casa Torrents amb accessibilitat per a tothom i espais definits per a la informàtica, per a la lectura, per als infants...
·   Volem donar suport a les activitats veïnals i de germanor culturals i d’oci.
·   L’escola es el nostre futur: escoltarem i enfortirem les relacions amb l’Institut- Escola i col·laborarem amb l’AMPA en les seves iniciatives,
·   Oferirem als alumnes tot el suport que necessitin envers la seva protecció individual.
·   Promourem i implementarem el Servei d’Intervenció Socioeducativa per atendre els infants i adolescents en risc d’exclusió.
·   Crearem un observatori de la infància en risc i les seves famílies per monitoritzar de forma constant el risc potencial d’exclusió social.
 
BENESTAR SOCIAL – SALUT
·   Volem habilitar els locals municipals ubicats a la plaça de la Mel per a activitats culturals i socials d’entitats.
·   Col·laborar i donar suport a les entitats de Balsareny, cal Nosa, cal Rata i Vilafruns, en l’execució de les seves iniciatives i objectius.
·   Fer tots els tràmits necessaris amb el Departament de Salut per trobar solució a la situació actual del nostre Centre d’Atenció Primària: serà difícil, però no deixarem de posar-hi esforç.
·   Rehabilitarem les instal·lacions al nostre Consultori Mèdic per facilitar l’accessibilitat a tothom.
 
URBANISME
·   Fer atractives les entrades del municipi i arranjar els carrers que necessitin millores.
·   Impulsarem un projecte de millora a l’interior del cementiri.
·   Farem un estudi de la circulació dels carrers, tenint en compte el parer dels veïns afectats.
·   Impulsar la finalització dels habitatges inacabats.
 
NOVES TECNOLOGIES
·   Promoure l’ús de les noves tecnologies a totes les edats, minvant l’escletxa digital de les persones grans amb la informació.
·   Oferir cursos per a l’ús de les noves tecnologies mòbils, ordinadors personals, per facilitar l’accés a la gent gran.
 
MEDI AMBIENT - MUNICIPI SOSTENIBLE
·   Col·locarem plaques solars en els edificis públics, reduint la dependència del consum elèctric generat amb combustibles fòssils.
·   Substituirem la teulada del poliesportiu, que és d’uralita, amb amiant i amb  filtracions.
·   Campanyes de sensibilització per a la recollida selectiva dels residus.
 
JOVENTUT
·   Promoure les activitats lúdiques i esportives i educatives del Casal d’Estiu per augmentar-ne l’horari i activitats.
·   Oferir activitats de reforç per als escolars.
·   Donar suport al Consell de Joventut en les seves activitats.  
 
ESPORTS
·  Millorarem tots els equipaments esportius i les seves instal·lacions; el camp de futbol-7, el  poliesportiu, l’espai de petanca i la pista de tenis, arranjant tot el seu entorn.
·  Col·locarem seients a les grades del camp de futbol i allargarem la xarxa de protecció al costat de l’aparcament públic.
 
4.- En cas que no surti cap grup amb majoria absoluta, amb quin dels altres grups us sentiríeu més còmodes per pactar un equip de govern?
 
En aquest cas escoltarem els altres grups per saber amb quin tenim més afinitat, i amb qui compartim més objectius per formar una bona entesa.
 
5.- Per què us hem de votar a vosaltres? Quin és el vostre factor diferencial respecte a les altres candidatures?
 
·  Tenim un grup qualificat, voluntariós i ben preparat amb capacitació per treballar  pel dia a dia i pel futur.
·  No estem afiliats a cap partit polític, amb nosaltres tothom té cabuda, independentment de la seva forma de pensar, del seu origen, de la seva religió o condició social.
·  La nostra intenció és donar servei a tothom que ho necessiti.
·  Volem ser propers i rebre totes les vostres inquietuds i propostes. Us prometem que aquestes seran estudiades i si és possible els donarem  solució immediata.
·  Sabem que complir les nostres propostes és difícil, PERÒ  IL·LUSIÓ I ESFORÇ PER COMPLIR-LES NO ENS FALTA.  
·  No us defraudaremSom i Sentim Balsareny.
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Per publicar el teu comentari és imprescindible que vagi signat amb nom i cognom(s) i població de residència. Moltes gràcies.