dimecres, 18 de gener del 2023

Assemblea general del CCB

 
E
l dia 17 de gener de 2023, el Cercle Cultural de Balsareny va celebrar la seva assemblea general ordinària. 

Després que el president dediqués un record emotiu a la memòria de Lluís Boixadera Rovira, que fou secretari del Cercle durant gairebé 30 anys, els reunits van llegir i aprovar l’acta de l’assemblea anterior, del 4 de març de 2022. 

Es va procedir a renovar la junta directiva, amb el nomenament de Lluïsa Coma Gómez com a secretària, i la incorporació com a vocals de Martina Junyent Casanova i Ferran Gállego Santiago, a qui donem la benvinguda.
 
Es van modificar els articles dels articles 2, 4 (últim paràgraf), 11.2, 14.5 i 16.1-d del estatus socials, relatius als fins de l’associació i a les seves publicacions; i del reglament de règim intern en el mateix sentit. L’article 2 queda redactat així: «Els fins de l’associació són: el foment de la cultura dels seus associats proporcionant-los esplai i diversió; i, en general, l’organització d’activitats culturals, en tota mena d’àmbits, com ara el teatre, la literatura, el cinema, la fotografia, el vídeo, la dansa, la música, la ciència en totes les seves branques, la tecnologia, l’astronomia, la història i la memòria històrica, l’esport, les arts plàstiques, la divulgació i promoció dels drets humans, l’educació, el voluntariat social i qualsevol altre àmbit cultural, social, religiós, polític o cívic; promoure conferències, debats i taules rodones; publicar llibres i editar butlletins, revistes o publicacions d’informació cultural i general d’àmbit local, crear i mantenir un lloc web informatiu cultural i general amb continguts similars, fent servir a tots els efectes indicats tots els mitjans necessaris, impresos, digitals, audiovisuals o tecnològics i xarxes socials; i col·laborar amb altres entitats amb finalitats anàlogues. En queda exclòs tot ànim de lucre.»

Tot seguit, es van aprovar els comptes anuals de l’exercici 2022, amb un dèficit de 311,18 euros que s’aplicaran al romanent d’exercicis passats, i el pressupost previst per al 2023, amb un dèficit estimat de 1.615 euros si no hi ha cap subvenció. Es va acordar mantenir la quota de 23 euros per als socis, i cobrar part de les despeses d’enviament de la revista als socis que resideixen fora de Balsareny.

Finalment, es van llegir i aprovar els informes de la redacció del Sarment imprès i digital, així com els dels Astroamics, de La Garsa i de la Comissió Casaldàliga, informant de les activitats de l’any passat i les previsions per a l’actual.
 
CCB
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Per publicar el teu comentari és imprescindible que vagi signat amb nom i cognom(s) i població de residència. Moltes gràcies.