dilluns, 20 d’abril de 2015

Suport al Doctor CañellasSUPORT AL DOCTOR CAÑELLAS, DESMANTELLAMENT DE LA SANITAT PÚBLICA I ESTAT DE LA QÜESTIÓ

Fins al que jo i la resta dels integrants del GRUP DE SUPORT AL DOCTOR CAÑELLAS sabem, la situació de l’expedient obert de sanció al nostre Dr. Cañellas, és la següent..

Aquest passat febrer, i sense previ avís, a diferència del que sembla mantenir l’òrgan instructor de l’expedient (ja veurem com ho acrediten si ho han de fer;  que vagin amb compte amb el concepte de prevaricació administrativa o d’altres figures jurídiques, i les responsabilitats que els pots comportar: “el que, a sabiendas, dictare resolución injusta en asunto administrativo; el que dictare, por negligencia o ignorancia inexcusable, resolución manifiestamente injusta en asunto administrativo; el que, faltando a la obligación de su cargo, dejare maliciosamente de promover la persecución y castigo de los delincuentes. En todos estos casos, el funcionario público culpable incurrirá en la pena de inhabilitación especial. Código Penal, artículos 358 y 359...), el Dr. Cañellas rep la notificació directament de l’obertura d’un expedient disciplinari per dues faltes molt greus.

La primera falta que li imputen és considerada com a molt greu a la normativa que li és d’aplicació, i diu textualment:

La utilización de los locales, instalaciones o equipamiento de las instituciones, centros o servicios de salud para la realización de actividades o funciones ajenas a dichos servicios”.

La segona falta, també considerada com a molt greu, de contingut textual:

El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, cuando suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad” i,

“El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad

Sembla ser que la interpretació que fan els senyors administratius i altres (no se sap ven bé encara d’on vénen aquestes actuacions)  sobre el redactat de les faltes o infraccions esmentades anteriorment, és que al consultori de Balsareny es fa medicina privada, sense haver demanat permís.

Senyors Gerents, Caps, i escaladors diversos! El Dr. Cañellas no ha fet consulta privada al Consultori del CAP BALSARENY, i per tant, NO EXISTEIX LA INCOMPATIBILITAT o conducta imputada.

És, almenys, sospitosament curiós, que no s’hagi observat ni complert el que dicta la normativa administrativament parlant, és a dir, els passos que es segueixen en aquests tipus de casos segons la normativa que li és d’aplicació....
Habitualment si es sospita alguna irregularitat com la que imputen al nostre Metge, s’acostuma a fer un advertiment verbal previ; si no s’obté cap resposta, o no es modifica la suposada conducta infractora, s’obre un expedient informatiu; i si tampoc no hi ha cap resposta, és quan s’obre un expedient disciplinari contra el presumpte infractor.

I en el cas del doctor Cañellas, perquè quedi clar i sense dubte a les persones que puguin llegir aquest escrit, tant si estan a favor del nostre metge com si no, cap dels dos primers passos no s’han seguit per part de l’Administració (ja sigui per manca de coneixement de la normativa o per altres consideracions que jo desconec, amb mala o bona fe).

Històricament, als pobles, els metges tenien consulta particular per atendre els pacients privats i, a més a més, aquests visitaven al dispensari municipal totes les persones del poble mitjançant les seves assegurances, com podia ser la pròpia seguretat social, el MONTEPIO TEXTIL o els funcionaris a través de les mútues que tenien com a única assegurança sanitària.

Doncs bé: que quedi meridianament clar als lectors i a la resta, que el Dr. Cañellas mai no va passar ni tenir cap consulta privada;  i que al dispensari municipal sempre ha visitat únicament les persones de Balsareny o directament  relacionades (persones que van marxar a viure fora però no han canviat de metge, o persones que, treballant a Balsareny, encara que visquin a fora tenen el metge aquí).

Fa ja bastants anys, sembla que va canviar la normativa (fet del qual, jo mateix, i la resta de persones que estem a favor del Doctor Cañellas, també desconeixíem) i que en el dispensari municipal ja només es podien visitar persones de la Seguretat Social. Un canvi que no va ser notificat de cap manera als gestors administratius ni mèdics del dispensari, incloent el nostre metge.

De fet, tampoc no sabem com quedava el MONTEPIO TEXTIL que va passar a dir-se MUTUAM, ni la situació de cobertura sanitària dels funcionaris que només tenen mútues.

La realitat —i el fet que demostra el que he dit fins ara—, és que es va seguir visitant a tothom de la mateixa manera sense fer cap diferència. És a dir, les persones demanaven hora a admissions, i se’ls hi donava i es visitaven com sempre s’ha fet fins al moment que ens ocupa. Eren visitats fins fa poc més d’un mes, per metges, infermeres, llevadores i pediatres.

Els pacients que tenien doble assegurança (pública de Seguretat Social i privada de Mútues) es visitaven per la seguretat social al dispensari municipal de Balsareny i per les mútues privades a Manresa, no a Balsareny.

Després d’uns dies d’iniciar-se l’expedient amb el qual estic totalment en contra, per faltar a la veritat.., arriben a Correus moltes cartes dirigides a funcionaris de Balsareny (Mestres, guàrdies civils, militars etc..) on són convocats al CAP Balsareny en relació a un expedient, sense més informació. Els que telefonen a l’ICS per demanar informació sobre el motiu de la cita, reben respostes, si més no, curioses: que si és per revisar uns circuits, que si és per la relació amb les mútues, que si per uns qüestionaris...

Estrany, ja que á molts dels funcionaris de Balsareny citats, i que van parlar amb companys seus, funcionaris d’altres pobles (Monistrol de Montserrat i Castellbell) interessant-se per aquesta anormal situació, els van manifestar que les cartes eren com les que es van rebre als altres pobles i, que eren per uns expedients oberts al Dr. Viudes de Castellbell i Dr. Castillo de Monistrol; expedients que ja sabem la direcció que prenien, o han pres... Estrany!

El dia de la declaració, tot i que la motivació que se’ls va donar era totalment diferent, i amb traïdoria, aquests son interrogats sobre les visites que fan al centre amb el Dr. Cañellas. Estrany, que desprès de les seves declaracions, refereixin que s’han sentit pressionats i enganyats per l’ICS, que a més ha utilitzat les seves dades sense el seu permís.

I estrany, que la secretària i el metge Instructor designats per l’Administració per realitzar aquestes “preguntes”, diguin que tan sols vénen a fer unes preguntes d’uns qüestionaris, que treballen a l’ICS i que no saben res més... Estrany!

El dia 12 de març declara el personal del Consultori. I el mateix dia, a la tarda, el Dr. Cañellas és interrogat durant dues hores i mitja amb preguntes capcioses, que intentaven demostrar que feia medicina privada al Consultori Municipal, (cosa que com he dit fins l’extenuació, no és certa).

Estrany, al respecte, que el metge Instructor i la Secretaria manifestin que ells no tenen ni han vist l’expedient, que només fan les preguntes que els han preparat i que les envien a Barcelona.

Actualment el metge de Castellbell està sancionat amb la suspensió de feina i sou del ICS per dos anys i mig, i el metge de Monistrol està pendent de la sanció que li vulguin imposar..

Ara, el Dr. Cañellas, un cop acabades les declaracions dels funcionaris, treballadors del Dispensari Municipal i d’ell mateix, està pendent de que l’ICS, que és qui ha obert l’expedient, faci arribar el plec de càrrecs i la proposta de sanció, que pot ser de dos a sis anys de suspensió de sou i feina a l’ICS.. I que al meu entendre, per tot el que he esmentat, hauria de tancar-se l’expedient, arxivant les actuacions, i exonerant el nostre metge de qualsevol culpa o sanció.

És a dir: que deixin el nostre metge continuar amb la seva feina com fins ara està realitzant, amb una professionalitat i excel·lència demostrades sobradament, i que resolguin l’expedient a favor seu, sense cap mena de sanció, per inexistència de conducta infractora.

Tot i que per motius laborals he hagut de marxar del meu poble i he passat molt de temps fora, em sento orgullós d’haver nascut a Balsareny, i de pertànyer a una ciutadania que s’ha mobilitzat massivament a conseqüència de la problemàtica creada per l’ICS. A la qual, el poble ha respost fins ara, amb dues concentracions, i amb la recollida de signatures que han estat portades a la Conselleria de Sanitat, a l’Ajuntament, i diverses peticions als partits polítics per posicionar-se a favor del Dr. Cañellas.

La gent ha endegat lliurement diverses accions a favor del Doctor Cañellas, com implicar mitjans de comunicació, ràdio, televisió, escrits als diaris, cartes articles d’opinió, etc.

El Sarment, com a revista local del nostre poble, s’ha fet ressò de la inquietud i malestar que s’ha creat al poble, davant d’una injustícia de tal magnitud, i on la ciutadania defensa, al cap i a la fi, la medicina pública de qualitat que és la que el Dr. Cañellas practica a Balsareny ja fa de més de 30 anys.

ra just i necessari que l’expedient es resolgués com més aviat millor perquè torni la tranquil·litat al nostre poble. i sobre tot, perquè el doctor Cañellas pugui viure en la normalitat professional i personal que sobradament s’ha guanyat i mereix en aquest poble.

Josep Maria ESCOLÀ PADILLA,
pel GRUP DE SUPORT AL DOCTOR CAÑELLAS


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Per publicar el teu comentari és imprescindible que vagi signat amb nom i cognom(s) i població de residència. Moltes gràcies.