divendres, 27 de juliol de 2018

COMUNICAT DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ DEL CASAL VERGE DE MONTSERRAT


Ens dirigim a la publicació mensual Sarment per denunciar una campanya de desinformació i manipulació que pretén crear un estat d’opinió totalment advers contra la gestió del Patronat del Casal, intentant així assolir uns interessos difícilment confessables.

La Fundació Casal Verge de Montserrat és una entitat benèfica i sense ànim de lucre fundada el 1947 que rep el seu finançament bàsicament de les quotes mensuals dels residents. Per tant, és una entitat que no pretén aconseguir cap mena de beneficis econòmics, però això tampoc vol dir que hagi de tenir pèrdues que podrien posar en perill la seva viabilitat.

El Casal és dirigit per un Patronat que ha renovat íntegrament la totalitat dels Patrons des de 2015. Les tasques dels patrons són totalment altruistes i no reben cap mena de retribució per regir els destins de la Fundació. La comptabilitat de la Fundació és auditada, cada any, per un Auditor de Comptes que en verifica la legalitat i confirma que aquesta reflecteix la imatge fidel de la realitat financera, econòmica i patrimonial de la Fundació.

És cert que per aquest any el Patronat va decidir un augment de preus per als residents de PLAÇA PRIVADA passant de 1.475 €/mes que, com a preu, tenien assignats els residents de baixa dependència en l’any 2017, a 1.593 €/mes. Els residents de mitja dependència van passar de 1.790 €/mes el 2017 a 1.911 €/mes en el 2018 i els d’alta dependència, de 1.995 €/mes el 2017 a 2.119 €/mes en el 2018 (increments del 8%, 6,76% i 6,22% respectivament).

Cal explicar que en els tres darrers anys s’ha entrat en una situació altament deficitària segons es confirma per les dades Auditades.

Davant aquesta situació se li van plantejar al Patronat dues alternatives:

1.  O bé s’incrementaven els ingressos, via quotes.
2. O bé es disminuïen les despeses que determinaven el desequilibri.

La segona opció passava ineludiblement per una reducció de llocs de treball, que de forma col·lateral incidiria directament en una rebaixa en la qualitat de servei als nostres residents.

La resolució adoptada pel Patronat va ser donada pel desig de mantenir el nivell de qualitat i eficiència en el servei, aspecte aquest que no poques vegades ha estat reconegut i agraït pels familiars dels residents. Per tant, la balança es va inclinar del costat de regularitzar uns preus que havien quedat desfasats amb el temps, tot i sabent que aquesta mesura seria impopular, però vam prioritzar allò que creiem que s’havia de prioritzar.

En relació a l’increment experimentat en les despeses de personal s’ha d’aclarir que l’any 2014 estàvem per sota de les ràtios mínimes de personal exigides per la Generalitat.

Això va comportar un augment de personal, principalment gerocultor i d’infermeria l’any 2015 i continuat en els dos anys següents, aconseguint d’aquesta manera assolir i mantenir una correcta i eficaç assistència als residents.

Sobre aquest tema incideix també un fet que s’ha de tenir molt present:

A 31-12-2017 la mitjana d’edat dels residents es situava en els 79,83 anys en els homes i 86,11 anys en les dones. En aquests nivells d’edat es produeix un ràpid i progressiu deteriorament, tant funcional com cognitiu, que obliga a unes atencions cada vegada més personalitzades per part del personal del Centre, per així poder mantenir el nivell de qualitat assistencial.

Són nombroses les vegades que s’ha intentat explicar aquest tema, unes per escrit i d’altres de paraula, com va succeir a la darrera reunió convocada pel Patronat el 17-03-2018, en la qual els nostres aclariments van topar amb la nul·la predisposició a l’entesa per part d’una part dels assistents, que exigeixen que es torni a les quotes existents abans de la puja i que, per altra banda, no es produeixi cap retallada de personal (¿?). En altres paraules, pretenen que la situació deficitària dels darrers anys es mantingui, la qual cosa, evidentment, comprometria seriosament la pervivència del Centre. Davant aquest carreró sense sortida, a la nostra proposició que exposessin una solució alternativa, a hores d’ara encara no hem rebut cap resposta.

La darrera acció de desinformació i manipulació d’aquesta campanya és la penjada als fanals de la plaça de l’església d’uns cartells, que no per anònims ens és desconeguda la seva procedència, convocant a una reunió pel dia 26-05-2018. D’entrada no trobem en absolut correcte servir-se d’un espai públic per penjar una convocatòria privada.

En l’encapçalament d’aquesta espècie de pasquins es llegeix “De 1593 euros a 2119 euros mensuals per ser atesos ????”. Aquesta frase es clarament malintencionada, doncs pretén fer creure que als que pagaven 1.593 euros se’ls ha apujat fins als 2.119 euros (un 33,02%), quan en realitat les tarifes fins l’any passat i les d’aquest any són les indicades en un punt anterior d’aquest escrit.

També surt, a continuació, el logotip de la nostra Fundació i ens preguntem amb quin permís utilitzen un logotip que pertany únicament al seu titular.

No som partidaris de fer rèpliques i contrarrèpliques, sinó de solucionar situacions, si ens deixen. Malgrat tot, hem cregut oportú publicar aquest manifest per tal que el públic en general no llegeixi i/o escolti únicament la versió interessada d’un col·lectiu que no forma part de la solució sinó del problema.

EL PATRONAT DEL 
CASAL VERGE DE MONTSERRAT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Per publicar el teu comentari és imprescindible que vagi signat amb nom i cognom(s) i població de residència. Moltes gràcies.