dissabte, 21 de novembre de 2020

La plaça Pere Casaldàliga i la biodiversitat

PLENS D’INTERÈS


El Ple municipal del passat 1 d’octubre de 2020, entre altres temes, va tractar del canvi de nom de la plaça Montserrat i de les obres a la Resclosa dels Manresans. N’oferim un resum:

Canvi de nom de la plaça Montserrat

Es va debatre la proposta del grup Suma de canviar el nom de l’actual plaça Montserrat pel de plaça Pere Casaldàliga, en reconeixement públic de la seva trajectòria vital en defensa d’unes causes que lluiten contra la injustícia social. L’alcaldessa, Noèlia Ramírez, va argumentar que l’indret ja es coneix popularment per aquest nom. I va explicar el procediment a seguir, indicant que això era tan sols l’inici de l’expedient. El regidor Isidre Viu va dir que el seu grup veia bé que es facin homenatges a Pere Casaldàliga, però consideraven que la forma en què s’havia fet, amb pressa i sense consensuar-ho amb la família ni amb la comissió del Pere Casaldàliga, no era la més adequada. El grup d’ERC, va dir, no està en contra del canvi de nom, però els semblava precipitat, i que no s’havia valorat, possiblement, el que calia valorar, ni s’ha fet cap consulta popular, que consideren aconsellable en aquests casos. També va observar que no hi ha gaires carrers que portin un nom de dona, i que estaria bé tenir-ho en compte i corregir-ho en el futur per a nous carrers.

L’alcaldessa va respondre que han recollit molts inputs favorables a aquesta proposta per part de persones de la població; que en definitiva el nom ja és el que es fa servir popularment pel fet d’haver-hi el monòlit en honor del bisbe Pere, i que ara tan sols s’ha iniciat l’expedient i ja es veurà si s’acaba aprovant. D’altra banda va indicar que es reuneixen sovint amb la Comissió i que també en parlaran amb la família. Pel que fa als noms de dona, va dir que el nom de plaça Montserrat fa referència a la muntanya, no pas al nom femení; i que hi ha altres carrers amb noms femenins, tot i no ser de dona; tot i així, va afegir, en casos de nous carrers es pot tenir en compte. El dictamen va ser aprovat amb sis vots a favor del grup de Suma Balsareny, i 5 abstencions del grup d’ERC.

Moció sobre les obres a la Resclosa dels Manresans

L’alcaldessa, Noèlia Ramírez, va llegir una moció del grup Suma sobre la necessitat de minimitzar l’impacte sobre la biodiversitat del territori de les obres de reparació pels danys causats pel temporal Glòria a la Resclosa dels Manresans. Va explicar que, tot i que de moment encara no s’havia presentat cap sol·licitud de llicència per part de l’Ajuntament de Manresa per fer l’obra, consideraven adient adoptar aquests acords.

La moció proposava posar de manifest la importància d’aquest indret per a l’Ajuntament de Balsareny i per als ciutadans; exigir al Parc de la Sèquia i a l’Ajuntament de Manresa que vetllin perquè l’afectació de l’obra sobre la biodiversitat territorial sigui la menor possible; demanar que es faci un seguiment exhaustiu de l’obra i vetllar perquè un cop hagi conclòs l’obra les actuacions temporals recuperin l’estat inicial; i traslladar els acords al Parc de la Sèquia, a Aigües de Manresa, a l’Ajuntament de Manresa, a l’ACA i al Departament de Medi Ambient.

El regidor Isidre Viu va exposar que el seu grup es va informar de l’obra, i que  entenien la seva necessitat i la veien bé; però que, òbviament, s’ha de fer bé i amb respecte per l’entorn. La moció va ser aprovada per unanimitat.

Taxes, pressupost i altres qüestions

Entre altres temes, el Ple va aprovar per unanimitat un conveni amb la Mancomunitat del Cardener per implantar un cens genètic caní; i es van aprovar, amb 6 vots a favor i 5 abstencions, diverses modificacions de les ordenances fiscals. Es va debatre una modificació del pressupost, que incloïa, entre altres, l’adequació del camp de futbol i entorn, i una pista de pàdel al barri de Cal Nosa; es va aprovar amb 6 vots a favor i 5 en contra, ja que el grup d’ERC, tot i estar d’acord que es millori l’equipament del camp de futbol, no veia bé que l’import, prop de mig milió d’euros, es fes a càrrec del romanent de tresoreria, sinó que calia haver esperat a obtenir altres recursos, com ara alguna subvenció. Es va donar compte de contractacions de personal, i de l’aprovació del projecte de millora energètica de l’enllumenat públic de Balsareny. I es va aprovar per unanimitat una moció del grup d’ERC de rebuig a la inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya.

En els precs i preguntes, entre altres qüestions, el grup d’ERC va preguntar si es tenia constància d’un important moviment de terres a l’obaga del Cortès. L’alcaldessa va respondre que sí, i que tot i que l’Ajuntament no té la competència, ja que hi ha un pla tècnic de gestió forestal aprovat, es va comunicar tant al Departament d’Agricultura de la Generalitat com a la propietat; i que ha estat aquesta darrera qui ha comunicat que preparen els terrenys per destinar-los a pastura.

Per a conèixer amb tot detall aquests temes i altres tractats en aquest Ple municipal, així com en Plens anteriors, recordeu que les actes es poden consultar al web de l’Ajuntament de Balsareny.

Sarment


Cap comentari:

Publica un comentari

Per publicar el teu comentari és imprescindible que vagi signat amb nom i cognom(s) i població de residència. Moltes gràcies.