dilluns, 11 de juny de 2012

Retallades i dèficit, també al CCB

EDITORIAL

El dia 26 de maig es va reunir l’assemblea general del CCB amb l’assistència de 10 socis. Es va aprovar l’acta anterior, es van modificar uns articles dels estatuts socials per substituir la paraula “butlletí” per “revista” i es va acordar la continuïtat dels membres de la junta en no haver-hi cap proposta alternativa.
En el capítol de l’estat de comptes, per primer cop, es va donar el cas de tancar l’exercici 2011 amb dèficit, i un dèficit important, prop de 2.500 euros. La causa d’això ha estat el fet de no rebre l’ajut de la Generalitat a la premsa en català, cosa lògica en època de grans retallades com l’actual. El cas és que no preveiem que en els anys immediatament venidors puguem tornar a gaudir d’un ajut que era bàsic per a la nostra supervivència, ja que els costos d’edició no es cobreixen amb les quotes dels socis i la publicitat.

Per això, després de quatre anys seguits sense apujar la quota de socis, ja que no ho crèiem convenient en gaudir de superàvit, aquest any hem hagut d’acordar un augment d’un euro per any, passant dels 18 a 19 euros, a part de l’increment habitual per despeses de correu per als residents fora del poble. També les tarifes de publicitat tindran un petit increment. Ens n’excusem: feia anys que no apujàvem quotes i tarifes, però la crua realitat ens hi empeny, i ens acollim a la comprensió dels nostres socis i anunciants.

De fet, però, amb aquest petit increment d’ingressos no cobriríem el dèficit, que aquest any s’ha aplicat a compte del romanent d’anys anteriors, però aquest recurs aviat s’esgotaria. Per tant, hem acordat reduir el nombre de pàgines de l’edició impresa, que fins l’any passat era molts mesos de 20 i de 24 pàgines, imposant-nos un màxim de 16 pàgines i el compromís de sortir alguns mesos amb només 12 pàgines. També en això hem de demanar la comprensió dels lectors. Això implicarà una reducció de col·laboracions i ens obligarà a mantenir un control més selectiu sobre els escrits que apareguin a l’edició impresa; això sí, comptem amb una edició digital (http://sarment.blogger.com) que podem mirar d’enfortir paral·lelament. Trenta-set anys seguits de publicar el Sarment ens donen força i ganes per continuar oferint al poble aquesta publicació, gratuïta per als socis del CCB en contrapartida de llur quota de socis; però si se’ns acabessin les misses, hauríem de plegar les veles.

Mentrestant, l’Ajuntament ens ha cedit un espai al segon pis de l’edifici de les Monges, que des d’ara és ja la nostra seu social. Agraïm al consistori la seva deferència i esperem poder, des d’allà, continuar fent aquesta feina, al servei dels nostres lectors. Per cert, que no ens aniria malament poder comptar amb nous col·laboradors, tant per a la junta com per a les tasques de redacció, distribució i gestió: si us animeu, hi sereu benvinguts!

CCB


CCB - Estat de comptes de l’exercici 2011
Aprovat per l’Assemblea general el 26 de maig de 2012


INGRESSOS
Quotes socis i publicitat          7.033,96
Interessos                                262,50
Associació Premsa Comarcal      250,17
Altres                                        80,86
TOTAL INGRESSOS             7.127,49


DESPESES
Confecció i redacció Sarment  8.531,12
Devolucions socis                     186,48
Associació Premsa Comarcal      265,28
Gestoria                                  204,07
Retenció IRPF                            24,25
Comissions                              268,99
Correu i altres                         638,42
TOTAL DESPESES             10.119,21
DÈFICIT ANY 2011           -2.491,72


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Per publicar el teu comentari és imprescindible que vagi signat amb nom i cognom(s) i població de residència. Moltes gràcies.