dissabte, 14 d’abril de 2012

La Festa Major de fa cent anys

HISTÒRIA

La Meritxell Mas ens ha fet arribar aquest document que han trobat entre papers del seu avi de cal Magnet. És un programa de la Festa Major de fa cent anys, del 1912. La portada, impresa, diu :

“Solemnes Festes que’l poble de Balsareny celebrará en honra del seu gloriós patró St. March, durant els díes 24, 25 y 26 d’Abril de 1912.


La contraportada porta una autorització manuscrita de l’alcalde, que era el farmacèutic Antoni Rimbau: “Autorizo la celebración de los festejos cívicos detallados en el presente programa y los bailes públicos de tarde y noche con orquesta de los días 25 y 26 del actual en la sala del Ateneo. Balsareny, 22 de Abril de 1912. El Alcalde, Antonio Rimbau”. Hi ha el segell de la “Alcaldía Constitucional - Balsareny”. L’Ateneu era una sala de ball que hi havia a l’actual carrer de Jacint Verdaguer, número 23.


L’interior del programa conté impresos els actes de la Festa, que resumim: el dia 24, a migdia, repic de campanes; a les 8 del vespre, Completes amb orquestra, Rosari i cant dels goigs del patró. Després, l’orquestra fa un “passant pels carrers” (cercavila). El dia 25, a les 6 del matí, bonjorn; a les 6,30, missa matinal, amb orquestra que tocarà “boniques y agradables simfonies”; a les 8, missa de lletanies i distribució del Pa de Sant Marc; a les 9,30, un altre passant, seguit d’un ofici solemne amb un sermó sobre sant Marc per un predicador forà, el pare Tarvel, i un “llevant de taula” (acapte amb música); a les 4 de la tarda, vespres cantades, rosari i processó amb els goigs del sant; i a les 9, passant i serenata a la plaça. I el dia 26, al matí, passant i ofici en sufragi dels difunts, amb sermó del mateix predicador; en acabat, l’orquestra farà un nou passant pels carrers; a les 3 de la tarda, rosari cantat. El programa afegeix que “els Bastoners, com els demés anys, lluhirán també la festa”, i que els dies 25 i 26 hi haurà balls [manuscrit: “tarda y”] a la nit [manuscrit: “al Ateneu”].


Com es pot veure, la festa es reduïa, a part dels Bastoners, a actes religiosos i diverses cercaviles a càrrec de l’orquestra, que també amenitzava els quatre balls. Els de tarda es devien afegir a última hora, quan el programa ja era imprès, per això és afegit a mà; i el local, també especificat a mà, se’l devien descuidar en primera instància. En efecte, el 1912 ja hi havia el Casino i el Centre parroquial, però encara devia funcionar l’antic Ateneu, que havia estat seu del Centre Instructiu i Recreatiu, havia estat clausurat el 1904 arran d’uns incidents. Per això, el 1905 es va construir el Casino, nova seu del CIR, al seu actual emplaçament del carrer Vell. Més endavant, el 1916 es va constituir l’associació “els Neutrals”, que tenia la seu en una altra casa del carrer Vell, però que va fer servir com a local de ball l’antic Ateneu, rebatejat llavors com “el Recreu”, fins al 1932. Aquest document demostra que entre 1905 i 1916 el local de l’Ateneu continuava fent servei públic, malgrat no pertànyer a cap associació. Agraïm a la Meritxell que ens hagi enviat aquest programa.

R. Carreté

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Per publicar el teu comentari és imprescindible que vagi signat amb nom i cognom(s) i població de residència. Moltes gràcies.