dilluns, 25 de gener de 2016

L'Ajuntament informa


Gener 2016


Ens tornem a trobar en aquesta plana després d’haver gaudit de les festes del Nadal per encetar un nou any amb nous reptes, propòsits i voluntat de seguir millorant. Abans del Nadal, l’Ajuntament va elaborar i encetar un procés participatiu en format d’enquesta per demanar la opinió sobre les prioritats dels vilatans i vilatanes, pensant en donar la oportunitat a la ciutadania de dir-nos com pensen pel que fa a la seva concepció dels objectius de cada regidoria i a quins caldria destinar més recursos econòmics, tot per marcar les línies generals a seguir en la part final de l’elaboració dels Pressupostos municipals pel 2016. 

Un cop passades les festes nadalenques es va procedir a iniciar el recompte d’aquest procés participatiu, que era la primera fase dels Pressupostos Participatius d’aquest any. Val a dir que aquest era el primer any que s’encetava una iniciativa d’aquest tipus al nostre poble, i que aquesta enquesta que hem elaborat precisava dedicar temps i esforç per contestar-la. En general, ens heu comentat que no era senzilla de respondre, i ho entenem. La nostra idea al pensar-la era arribar a allò que per a la gent era imprescindible i, per això, es va elaborar de tal manera que s’anessin establint gradualment prioritats, de més concretes a més generals, primerament en una priorització d’aspectes concrets a implementar econòmicament dins de cada regidoria, seguidament en un encreuament de prioritats entre totes les regidories per, finalment, establir quines eren les vostres opcions imprescindibles a les quals, sens dubte, hauríem de dedicar més diners del pressupost. 

Un total de 76 persones del nostre poble (un 2’5% de la població que estava cridada a respondre-la, si ho creia convenient) van dedicar el seu temps i esforç en fer-nos arribar la seva opinió sobre on creien que hauríem de dedicar més recursos econòmics. 4 enquestes van ser declarades nul·les. D’aquestes 76 persones, 41 eren homes i 35 eren dones. 11 tenien una franja d’edat entre els 16 i 30 anys, 18 comptaven entre 31 i 50 anys, 33 entre 51 i 70 anys i 14 persones de 71 a 88 anys. 

Pel que fa a les prioritats de cada regidoria, a Urbanisme, Obres Públiques i Medi Ambient va quedar com a prioritària l’”Augment de les inversions en la millora d’aquells barris i carrers més desfavorits”, a Benestar Social i Salut l’”Augment en la inversió i les ajudes en termes de prevenció d’emergència social”, a Cultura, Festes i Esports “Més ajudes i assessorament per a potenciar la pràctica i el desenvolupament de l’esport local” i a Promoció Econòmica i Treball “Promoure el petit comerç i ajudar a l’emprenedor”. 

Pel que fa a blocs (encreuament de regidories), a l’A “Promoure mesures per prevenir i eradicar la pobresa crònica”, al B “Promoure mesures contra les classes socials més castigades per l’atur”, al C “Ampliar els recursos humans i els mitjans tècnics a les persones amb dependència, infants i famílies” i al D “foment d’un reciclatge que permeti la reducció de l’import de la taxa d’escombraries”. 

Per part de l’Ajuntament, impulsor d’aquesta enquesta, estem contents i satisfets d’haver tirat endavant aquesta iniciativa de consulta popular. Valorarem els resultats i mirarem de fer un pressupost el màxim d’ajustat a aquestes necessitats. Havent valorat la participació, per als Pressupostos Participatius del 2017 mirarem de fer un procés participatiu més senzill i fàcil de comprendre, que no impliqui tant temps per respondre i que inviti a una major participació. El proper mes, quan ja tinguem els pressupostos elaborats i disposem d’una partida concreta per dedicar a projectes, parlarem de la segona part dels pressupostos participatius, que consistirà en la votació d’un projecte concret al qual destinar l’esmentada partida. Fins al mes vinent!   

Albert Otero Bonet
Regidoria de Cultura, Comunicació i Informació

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Per publicar el teu comentari és imprescindible que vagi signat amb nom i cognom(s) i població de residència. Moltes gràcies.