dissabte, 13 d’octubre de 2012

Quan el sentit comú desapareix


OPINIÓ

Quan el sentit comú desapareix

El món del funcionariat és de vegades un xic complex d’entendre. Per aquest motiu voldríem fer quatre pinzellades, per tal que el lector pugui entendre perfectament el que volem explicar.
L’articulació dels funcionaris es fa mitjançant una estructura bàsica, que s’articula en grups, cossos i nivells. Un cop que una persona adquireix la condició de funcionari, s’integra en una estructura matricial en base als denominats grups, en funció dels estudis mínims exigits pel seu accés, i en base als cossos, atenent les característiques de les funcions a desenvolupar. La funció pública espanyola té cinc grups de titulació:

  • A: Tècnics superiors, on es requereix una titulació de llicenciat universitari o enginyer superior.
  • B: Tècnics mitjans, on es requereix una titulació de diplomat o enginyer tècnic.
  • C: Administratius, amb una titulació de batxillerat, FP II o tenir un mòdul de grau superior.
  • D: Auxiliars administratius, amb graduat escolar, FP I o mòdul de grau mitjà.
  • E: Personal subaltern, amb certificat d’escolaritat.
A partir d’aquí el sou de cada grup és totalment diferent depenent del grup a què pertanyi i al nivell, tot i que el sou base d’un A no pot superar en tres vegades el sou d’un E. Llavors existeixen altres components que fan que la diferència pugui ser major.

Amb tota aquesta aproximació al funcionariat públic, volem explicar que, en les darreres setmanes, a l’Ajuntament del nostre poble hi ha hagut uns moviments poc clars. Després de suprimir el servei de psicòloga a l’Escola Guillem (grup A dins el funcionariat), la persona que ocupava aquest càrrec ha anat a cobrir la vacant que ha deixat una interina de l’Escola Bressol, després que no se li renovés el contracte. La qüestió és que la interina pertanyia al grup C. Actualment la persona que ocupava el grup A, està realitzant tasques del grup C.
Després que la Diputació de Barcelona fa uns anys va fer una auditoria on va detallar la funció que realitzava cada funcionari de l’Ajuntament de Balsareny, així com les hores de dedicació i el sou que li pertocaria, resulta que el sou de la persona que ha davallat dos grups continua sent el mateix. És a dir, menys càrrec i el mateix sou.

Davant d’això vàrem demanar a l’Ajuntament, primer de tot, per què es feia fora la persona del Grup C, i ens van respondre que per amortitzar la seva plaça, és a dir, per reduir costos, davant la davallada de nens a l’Escola Bressol en aquest curs 2012/13. La sorpresa és que el sou de la persona que ocupava unes hores a l’Escola Guillem, com a grup A, no se li ha retocat. Per tant, continua cobrant el mateix, tenint menys responsabilitat, i on l’auditoria de la Diputació de Barcelona va deixar ben clar quin era el barem de les retribucions, segons el lloc de treball.
Si el que es volia era fer una reducció de costos, potser el sou també s’hauria d’haver retocat. Però la qüestió es torna més kafkiana: la funció de la directora, quan exerceixi com a persona de suport de l’Escola Bressol (Grup C) serà de fer de suport a les aules, és a dir, haurà d’estar a les ordres d’aquella persona que és manada per ella. Serà manadora i manada al mateix temps. Algú sap com es pot fer això?

Tot plegat és un desgavell. És per aquest motiu que el Grup Municipal d’ERC a Balsareny volem donar a conèixer aquesta situació, ja que no creiem ni just ni ètic que una persona a qui se li elimina una funció on tenia una retribució d’acord amb el seu grup funcionarial, ara se li continuí pagant el mateix, quan la seva tasca com a Grup A a l’Escola Guillem ha desaparegut, i la seva nova tasca com a Grup C requereix un sou molt més baix. Si realment volien amortitzar i reduir costos, l’Ajuntament de Balsareny ha fet cas omís a la Diputació de Barcelona, a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i al sentit comú, i d’amortitzar res de res. Manquen respostes clares i concises, manca sentit comú.

Grup Municipal d’ERC

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Per publicar el teu comentari és imprescindible que vagi signat amb nom i cognom(s) i població de residència. Moltes gràcies.