diumenge, 14 d’octubre de 2012

Alguns dubtes sobre els dipòsits de Gas Natural

OPINIÓ / TREBALL / POLÍTICA MUNICIPAL

Alguns dubtes sobre els dipòsits de Gas Natural a Balsareny

Volem aprofitar que el Sarment ens dóna aquesta oportunitat, per informar a tots/es els balsarenyencs/ques del treball realitzat pel nostre grup referent als dipòsits que Gas Natural - Fenosa vol construir al nostre poble. Un cop feta la xerrada informativa oberta al públic, hem constatat que continuen havent-hi dubtes; per això intentarem contestar les preguntes que més preocupen d'aquest projecte i que els ciutadans ens han fet arribar:

1 - És perillós tenir aquests dipòsits subterranis en el nostre terme? Serà una instal·lació segura?


Per la informació obtinguda fins aquests moments les cavitats no representen cap risc per a la població. Estaran a una profunditat compresa entre els 600 i els 900 metres. En aquesta profunditat no hi ha possibilitat de combustió, a causa de la manca d'oxigen.

Per altra banda, cal dir que la instal·lació no suposa cap modificació de les condicions del medi ambient. Les cavitats es localitzaran fora dels nuclis urbans i no ens consta que mai cap instal·lació que ja funciona a Europa i de les mateixes característiques hagi volat pels aires.

2 - Què heu fet des de l'oposició?

Des de l'oposició hem demanat més informació a través del partit, a la Junta d'Aigües de Manresa,enginyers tècnics de medi ambient i l'ACA; també estem esperant informació d'altres indrets d’Alemanya, que ens hem posat en contacte amb ells, on ja s’estan realitzant aquestes activitats,

Volem dir que aquest tema l’hem fet arribar al Parlament de Catalunya i està en tràmits per tenir-ne més informació, però l'avanç de les eleccions al Parlament de Catalunya ha fet que qualsevol tràmit parlamentari quedi aturat. Un cop es torni a engegar la nova legislatura, farem que el tema surti en comissió i/o ple parlamentari. 

3 - Hi ha més dipòsits com el que volen construir a Balsareny? On?


Sí. N'hi ha concretament a França, al Parc Natural del Lubernon i Gas Natural - Fenosa ens ha convidat a visitar-los.

4 - Com garantiran des de Gas Natural - Fenosa que es farà un ús raonable de l'aigua? Hi haurà un cabal mínim que garantirà que en època de sequera es pari el projecte?


Per garantir que Gas Natural - Fenosa farà un ús raonable de l'aigua caldrà signar algunes clàusules per la construcció, tant amb l'Ajuntament com a la Junta d’Aigües de Manresa, que ja ens ha comunicat que en cas de sequera o altres necessitats podrien parar durant un temps la seva construcció, tot i que en principi han calculat que hi ha aigua suficient per fer les cavitats i per a tot  allò que fins al moment se'n fa ús (aigua de boca, regadiu, ramader, industrial etc...), tot i l'increment d'uns cent litres per segon.

5 - Un cop utilitzin aigua per fer dipòsits, com anirà al col·lector de salmorra?


El col·lector anirà des de les cavitats i s’enllaçaran amb el col·lector d’Iberpotash, que també està previst que es faci nou. Aquest nou col·lector de salmorres serà de major capacitat, amb una longitud total d'uns 119.500m (uns 96.500m són del col·lector principal i uns 7.000 m de col·lector corresponent al tram de Balsareny, i uns 17.000m es corresponen amb conduccions de noves incorporacions salines fins a aquest col·lector).

Es farà una canonada d'impulsió des de l'arqueta de captació de l'aigua de la Sèquia fins la futura planta de lixiviats de Balsareny.

6 - En quin punt es troba el projecte actualment?

El projecte es troba en un moment en què per demanar la llicència d'activitat s'han hagut de mirar els cinc plans directors que regeixen el nostre territori. Per poder avançar amb els tràmits administratius, l'empresa ha hagut de demanar que es faci un pla especial d'activitats, ja que l'activitat que volen dur a terme no està reglada en cap dels plans d'ordenació territorial que afecten la zona, però tampoc s’hi prohibeix el seu desenvolupament. Davant d'aquest buit legal, han hagut de fer aquest pla, que serà aprovat, o no, per la institució competent. Estem a l'espera de la seva aprovació.

7 - Realment tindrà un baix impacte ambiental?


El projecte s'integrarà en el paisatge. Existeixen exemples d'altres projectes que no impacten de manera visual o sonora en el medi ambient, com per exemple, la reserva de Manosque, ubicada al Parc Natural del Lubernon (França). Fins al moment no en tenim més dades.

8 - Us heu reunit amb la Companyia i/o us ha facilitat més informació del projecte?

No ens hem tornat a reunir amb la companyia, però si que ens ha fet arribar un document previ ambiental del col·lector, el qual inclou: plànols per on passarà el nou col·lector; diagnòstic territorial i del medi ambient afectat pel projecte;  causa i problemes que hi poden haver durant la construcció.

9 - Quins dubtes teniu?

Els principals dubtes que tenim tenen relació al medi ambient i l'impacte que causarà aquesta construcció. Tant el tema de la portada d'aigua per fer la construcció, la qual incrementarà en poc més de 100 l/s, com qualsevol possible trencament del col·lector de salmorres, el qual afectaria greument la salinitat de l'aigua, són els dos temes que més ens preocupen, perquè hem de tenir constància al 100% que aquests dos temes no succeiran, ja que sinó l'impacte ambiental seria greu. També volem saber amb exactitud a càrrec de qui anirà la construcció de les canonades de les salmorres i si l'ACA haurà de pagar quelcom en aquest projecte, ja que si és així això voldrà dir que nosaltres, els ciutadans, indirectament acabarem pagant l'obra i és quelcom que no volem que passi.

10 - En el cas que el projecte s'acabi fent, quin  percentatge de llocs de treball ocuparan balsarenyencs?

S'impulsarà la contractació de personal directe (200 persones durant la construcció i 30-40 durant l'explotació) i també personal indirecte. Suposem que això s’haurà de pactar amb l'Ajuntament.

11 - Veurem reduïda la nostra factura de gas pel fet de tenir els dipòsits al nostre poble?

Fins que no comencin les negociacions amb l'Ajuntament no ho sabrem.

12 - Els terrenys on es farà són del poble? Quin serà l'import de venda? Què es farà amb aquests diners?

Els terrenys són de particulars i suposem que es pagarà un lloguer pel seu ús.


Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres a: balsareny@esquerra.org

Grup ERC-Balsareny


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Per publicar el teu comentari és imprescindible que vagi signat amb nom i cognom(s) i població de residència. Moltes gràcies.