divendres, 16 d’octubre de 2015

L'Ajuntament informa


Octubre 2015

Un cop transcorreguts els cent primers dies de govern del nou consistori i havent conegut i analitzat de primera mà la situació actual de l’administració i del municipi, l’equip de govern de l’Ajuntament de Balsareny s’ha marcat com a objectiu començar a implementar, a partir de l’any vinent, una part important i fonamental dels punts inclosos al seu programa electoral, marcats per a ser implementats a principis de 2016, que serà quan es disposi d’un pressupost propi. Per aquest motiu, un cop coneguda i analitzada la realitat local des de l’Ajuntament, trobem necessària, entre altres propostes contemplades al nostre programa, la inclusió immediata al nostre poble d’un servei d’insertor laboral i el d’un educador social.

En aquest sentit, en ple mes d’octubre l’equip de govern de l’Ajuntament de Balsareny està treballant en les inversions que vol fer i els serveis que vol oferir de cara a l’any vinent; immers, doncs,  en l’elaboració dels pressupostos 2016 per tal d’encabir-hi aquestes noves inversions i serveis. Tenint en compte això, un aspecte clau, que defineix i marca el pressupost general del que disposa un ajuntament, i, per tant, les inversions que pot fer i els serveis que pot oferir, són, en gran mesura, les ordenances fiscals, que regulen els impostos que percep l’ajuntament. Aquestes ordenances fiscals són l’IBI (Impost sobre Béns Immobles), l’IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques), l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlues), l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres). Altres ordenances són les relatives a les diferents taxes i preus públics dels serveis que s’ofereixen des de l’administració, que també es volen retocar per tenir uns serveis que siguin accessibles per tothom, però les ordenances que resulten realment importants en clau estrictament pressupostària són, sobretot, les fiscals.

Des de l’equip de govern estem treballant per marcar el camí que volem seguir l’any vinent a través de l’elaboració dels nous pressupostos, estudiant, a més, diverses fórmules per fer-los el màxim de participatius possibles per tal que la població pugui sentir seu el devenir socioeconòmic local. Seguint amb la nostra filosofia d’obrar participativa, estem oberts a propostes sobre com estructurar els pressupostos perquè siguin el màxim de participatius possibles i us invitem a compartir amb nosaltres les vostres idees en aquest àmbit. Com ho faríeu? Podeu contactar amb nosaltres a través d’una visita concertada, una trucada telefònica a l’Ajuntament o enviant-nos un correu amb les vostres propostes a balsareny@balsareny.cat .

El mes vinent parlarem més concretament sobre els pressupostos 2016. Fins al novembre!


Albert Otero Bonet
Regidor de Cultura, Comunicació, Informació i Participació

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Per publicar el teu comentari és imprescindible que vagi signat amb nom i cognom(s) i població de residència. Moltes gràcies.