dimecres, 16 de novembre de 2011

Preacord i Assemblea a la Mina

PREACORD referent al trasllat del personal del centre de Balsareny-Sallent i les derivacions en el de Súria per l’aplicació del Pla Fènix

Garantia d’ocupació.  Es garanteix l’ocupació a la plantilla actual, realitzant els ajustos necessaris per complir els objectius ressenyats al Pla. El personal del centre Balsareny-Sallent cobrirà les necessitats del centre de Súria i es traslladarà de forma gradual i no traumàtica.

S’elaborarà un pla de jubilacions per aplicar fins la realització del Pla, consistent en la jubilació del personal que pugui arribar a la edat de jubilació amb el coeficient reductor fins la realització del Pla o bé en dates pròximes posteriors.

Les persones que es puguin veure afectades abans de complir l’edat reglamentària amb coeficient reductor seran indemnitzades amb una quantitat que, afegida a la prestació neta contributiva per desocupació fins la data de jubilació ordinària, equivalgui al 100% de la percepció de la pensió neta estimada en el moment de plegar  a l’empresa.

Les extincions d’aquets contractes es realitzaran de forma gradual en funció de les necessitats organitzatives i de forma que no afecti el normal desenvolupament de l’activitat, amb prioritat per a aquelles persones que es trobin mes properes a la percepció de la pensió i personal d’edat avançada o bé que pateixin malalties cròniques que les impossibilitin en la realització normal i continuada de les seves tasques habituals.

Així mateix s’estudiarà la possibilitat que l’empresa elabori un pla de baixes incentivades voluntàries.

Mobilitat funcional i entre centres.  Al personal traslladat se li respectarà  el salari total anual reconegut en el seu centre d’origen i tindrà l’estructura i conceptes salarials del nou lloc de treball. La diferència respecte d’aquella quantitat garantida s’abonarà mensualment com a complement “ad-person” a títol estrictament individual.

En aquells casos en què es vegi afectat personal a menys de cinc anys de l’edat reglamentària de jubilació amb coeficient reductor per canvis de lloc de treball no derivats del Pla, l’empresa evitarà que es vegi perjudicada la base reguladora per al càlcul de la pensió.

La mobilitat es realitzarà atenent  la capacitació per desenvolupar el treball, amb prioritat per quedar-se al seu lloc de treball del mateix grup professional, categories equivalents. En els canvis que afectin llocs de treball interior/exterior, serà prioritària la voluntarietat del personal afectat.

Transport. L’empresa posarà a disposició dels treballadors un autocar, que sortirà de Balsareny, passant per Sallent i pagarà una compensació per el temps empleat. Fins que no hi hagi l’autocar pagarà el  desplaçament.

ASSEMBLEA 14 DE NOVEMBRE

Punts de l’ordre del dia:

- Informació del preacord.
- Trasllats.
- Consulta de proposta de un referèndum.

L’assemblea va transcórrer en torns de matí i tarda, i va donar informació sobre les pretensions de l’empresa, començant per un repàs del Pla Fènix, que  contempla el tancament del pou de Balsareny i la planta de Sallent.

Les condicions del preacord preveuen el trasllat de 43 persones de plantilla del pou de Balsareny al pou de Cabanasses a Súria. El trasllat va ser comunicat als afectats el mateix dia 14 de novembre, dilluns; amb la incorporació dels primers treballadors a partir d’aquell mateix dijous. La direcció del centre hi va donar, per tant, un caràcter de fets consumats, la qual cosa va generar un gran malestar a la plantilla i, més en concret, a les persones afectades.

Es va obrir un torn de paraules i preguntes. Es va demanar si no anàvem massa tard: si el comitè no havia reaccionat fins trobar-se en un punt sense retorn. O bé si, donada la situació de crisi, no érem capaços d’oferir una resposta a les conseqüències que comporta la substitució de treballadors de plantilla pròpia al pou de Balsareny per personal subcontractat.

La veritat és que es va produir un debat agre i sense alternatives, on creixia la sensació de frustració i de desencís pel resultat de la  negociació duta  a terme aquests mesos pel comitè d’empresa.

La direcció d’ICL Europa té uns plans per a la conca potàssica del Bages: l’enfortiment de les inversions a Súria i el cessament progressiu de l’activitat de Potasses del Llobregat. Els representants dels treballadors s’hi mostren escèptics i volen veure la foto de com quedaran ubicats els treballadors traslladats, amb una plantilla final de 715 empleats aproximadament, que planteja la direcció d’Iberpotash.

Sense concretar cap data de la consulta o ni tan sols si aquesta realitzarà, va acabar l’assemblea.

Andreu Fernández i Aguado
Membre de Comitè de Seguretat i Higiene en el Treball
Iberpotash, S.A. - Centre de Balsareny-Sallent

Novembre 2011 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Per publicar el teu comentari és imprescindible que vagi signat amb nom i cognom(s) i població de residència. Moltes gràcies.